DETALJI PRETRAGE


SINONIMI
Multiplex PCR na dermatofite

UPOTREBA
Dijagnoza infekcije dermatofitima. Test se može upotrijebiti za postavljanje 1. dijagnoze, ali ne i za pračenje uspijeha liječenja. Pretragom se mogu dokazati:
Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton interdigitale, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton soudanense, Trichophyton violaceum, Microsporum canis, Microsporum audouinii, Epidermophyton floccosum, Trichophyton benhamiae i Trichophyton verrucosum

METODA
Lančana reakcija polimeraze (polymerase cahin reaction PCR) s hidrolizirajućim sondama i HRM analizom.
HRM dermato

REFERENTNI INTERVAL
DNA nije dokazana

POVEZNICE
Za više informacija pogledajte literaturu u nastavku.POTREBNE KARAKTERISTIKE UZORKA


UZORAK

  • Strugotina zahvaćenog dijela nokta, prhut zahvaćenog dijela kože ili dlake zahvaćenog areala.

VOLUMEN
dostatan volumen za pretragu je prikazan na slikama. Tubica se nalazi između palca i kažiprsta koji se mogu upotrijebiti za shvaćanje omjera veličina iz fotografije.

Nokat
SET ZA UZORKOVANJE
Ne postoji posebna vrsta testa za ovu vrstu uzorkovanja. Za uzorkovanje se može koristiti bilo koji čista ili sterilna posudica.

UZORKOVANJE
Strugotina nokta se uzima sterilnim skalpelom ili kiretom u sterilnu posudicu.

POHRANA UZORKA
Sobna temperatura

RAZLOZI ODBIJANJA
Pogrešna vrsta uzorka. Nedostatna količina uzorka.

© 2021 institut virion d.o.o.