PREANALITIKA JE NAJOSJETLJIVIJI DIO SVAKE LABORATORIJSKE PRETRAGE

Napoemen i činjenice:

1. Pobrinite se da su materijali potrebni za uzorkovanje otvoreni i na dohvat ruke.
2. Uzorak uzima liječnik nakon obavljenog pregleda kroz spekulum i uzorkuje cerviks ili stražnji forniks.
3. Obrisak stražnjeg forinksa vagine se treba označiti kao cervikalno-vaginalni bris.
4. Prilikom uzorkovanja cerviksa, početni dio endocervikalnog kanala mora bit obuhvaćen uzorkovanjem.
5. Ako cerviks/forniks sadrži sluzavi sadržaj, potrebno je isti prije uzorkovanja otkloniti vatenim brisom.
6. Prilikom uzorkovanja u svrhu HPV-probira jako je poželjno uzorkovati transformacijsku zonu porcija.
7. Kod T3 cerviksa pokušati uzorkovati prvih 0,5-1 cm cervikalnog kana ukoliko je svrha brisa HPV-probir.
8. Kod STD dijagnostike (CT/NG/TV ...) je uzorkovanje stražnjeg forniksa zadovoljavajući materijal.
9. Uzorkovanje vanjskog spolovila je moguće s eSwab-om. Kod bartolinitisa uzorkovati izlaz i sadržaj žlj.

UZORKOVANJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI eSWAB (FLOQSwab™) SISTEMOM

Komplet setovi sa specijalnom četkicom i transportnim Amies medijem nalaze se na sobnoj temperaturi. Uzorak je stabilan do 5 dana u hladnjaku, a šalje se na sobnoj temperaturi. Vrijeme stabilnosti uzorka tijekom slanja je 24h.

Koje su prednosti eSwab sistema spram konvencionalnog vatenog brisa?

Uzorak ostaje zarobljen u mreži pamučnih vlakana u unutrašnjosti brisa. FLOQSwab™ bris nema “unutrašnjosti”, već je svako pojedinačno vlakno u doticaju s tekućinom. MAKROSKOPSKA SNIMKA PAMUČNOG (gornji panel) FLOQSwab™ (donji panel) BRISA. Makroskopska slika prikazuje jasno vidljive razlike između Floq i pamučnog brisa. Floq bris ima efekt četkice i kao takav ima puno veću površinu uzorkovanja nego vateni bris.

VRSTE DIJAGNOSTIČKIH SETOVA

Za različite vrste aplikacija postoje različiti dijagnostički setovi. Medij koji se nalazi u setovima omogućava očuvanje stanica, aerobnih i anaerobnih bakterija, gljiva, parazita kao i DNA i RNA virusa na sobnoj temperaturi i u hladnjaku. Setovi se razlikuju aplikacijski jer imaju različite četkice i kao takvi su pogodni za opće namjene (bris ždrijela, vaginalni, cervikalni bris) ili specijalne namjene (bris uretre ili nazofaringealni bris). Svi setovi sSwab sistema sadrže Amies tekući transportni medij osim fekalnog brisa koji sadrži Cary-Blar medium koji osigurava efikasnu identifikaciju virusnih, bakterijskih i parazitskih uzročnika gastroeneteritisa.

KAKO SE ISPRAVNO SLUŽI S DIJAGNOSTIČKIM eSWAB SETOVIMA?

1) STAVITE ZAŠTITNE RUKAVICE!
2) Oprezno otvorite set
3) Uzmite uzorak s brisom
4) Odvijte poklopac s kušalice
5) Ugurajte bris do dna - tako da mjesto lomljenja štapića brisa bude na samom rubu otvora kušalice
6) Držite bris blizu otvora kušalice
7) Odlomite višak štapića brisa
Prilikom odlamanja otvor kušalice ne bi smio biti uperen u vaše lice! Svaki bris ima označeno mjesto odlamanja i može se lako uočiti. Nazofaringealni brisevi su duži i oni se prilikom uguravanja u kušalicu savijaju u početnom dijelu da bi mjesto pucanja bilo na rubu otvora kušalice.
8) Čvrsto zavrnite kapicu kušalice.
9) Ispišite podatke pacijenta na za to predviđeni prostor na kušalici.
© 2021 institut virion d.o.o.