Dijagnostika svih respiratornih infekcija

U našem laboratoriju možete obaviti ne samo SARS-CoV-2 PCR, već se možete testirati i na sve ostale moguće uzroke respiratornih infekcija. Da bi se skratilo vrijeme zadržavanja u našim prostorima, molimo sve one koji se žele testirati na SARS-CoV-2 da donesu ispunjen, na našim stranicama dostupan), >>> epidemiološki upitnik na hrvatskom (link!) ili na engelskom jeziku <<< TELEFONSKA ili ONLINE (putem formulara) najava je obavezna, a nošenje maske ili prekrivala za usta i nos se podrazumjeva.

PONUDA NAŠIH DIJAGNOSTIČKIH ANTIGEN TESTOVA:


 • SARS-CoV-2 antigen test koji detektira N antigen virusa:
  • Radi se o kvalitativnom testu čiji su rezultati: antigen dokazan (pozitivan) ili antigen nije dokazan (negativan). Količina dokazanih antigena se ne može prikazati ovim testom.
   • Cijena (250 HRK)

PONUDA NAŠIH DIJAGNOSTIČKIH SEROLOŠKIH PANELA:


 • SARS-CoV-2 serološka (protutijela) testiranja:
  • Semi-kvantitativni test IgG I IgM na S1 podjedinicu šiljastog proteina. Testom se dobiva brojčana vrijednost jačine signala koju liječnik mikrobiolog (ne biokemičar) , interpretira kao nisku, umjerenu ili visoku razinu protutijela.
   • Cijena (300 HRK)
  • Potpuno kvantitativan test s kojim se dobiva točna koncentracija IgG-a kod osoba koje se preboljele COVID-19 ili su primile cjepivo. Test se može primijeniti kao kontrola odgovora na sva cjepiva, pogotovo kod DNA cjepiva kompanije AstraZeneca koje daje ca. 70% zaštitu populacije. Liječnik mikrobiolog interpretira izmjerene vrijednosti i korelira ih s vrijednostima neutralizacijskog titra.
   • Cijena (250 HRK)

PONUDA NAŠIH DIJAGNOSTIČKIH MOLEKULARNIH PCR PANELA:

 • SARS-CoV-2 PCR koji se obavlja u dva formata:
  • Vrijeme do rezultata: 3-h
   • Cijena (900 HRK)
  • Vrijeme do rezultata: isti dan (uglavnom u večernjim satima)
   • Cijena (700 HRK)

 • OSNOVNI RESPIRATORNI PCR PANEL:
  • Obuhvaća: Influenza A i B virus, RSV, Rhinovirus, Adenovirus, Parainfluenza virus, Metapneumovirus, zajedno sa SARS-CoV-2
  • Vrijeme do rezultata: isti dan (uglavnom u večernjim satima)
   • Cijena (980 HRK)

 • RESPIRATORNI SINDROMSKI PCR TEST koji je gotov u roku od 1 h, a obuhvaća visoko specifičnu i osjetljivu analizu u najkraćem mogućem roku i razlikuje slijedeće virusne i bakterijske uzročnike:
  • VIRUSI: SARS-CoV-2, ostale koronaviruse (229E, HKU1, NL63, OC43); Rhinovirus, Adenovirus,
  • Metapenumovirus, RSV, Influenza A virus, Influenza B virus, Parainfluenza virus 1, 2, 3 i 4,
  • Ovom vrstom testa mogu se dokazati bakterije koje mogu izazvati teške respiratorne simptome i/ili upalu pluća: Bordetella pertusis, Bordetella parapertusis, Chlamydiophila pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae.
   • Cijena (1900 HRK)
Korona i tim
© 2022 institut virion d.o.o. ☎ +385 (0)21 222 334 📧 institut@ virion.hr 🏠 Zamrće 12 ● 21213 K. Gomilica